FAQ

 • Wat is SmartMove?

  SmartMove is een pioniersproject van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de verkeersfiscaliteit en mobiliteit in het gewest grondig te herbekijken en moderniseren. Het is een volgende stap in de uitvoering van het Brussels regeerakkoord dat werkt aan een Brussel van de toekomst.

  Het project omvat een complete omwenteling van de manier waarop we naar mobiliteit en verkeersfiscaliteit kijken.

 • Waarom maken we een SmartMove?

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat vandaag voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit, economie, klimaat, luchtkwaliteit en bevolkingsgroei.

  Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze stad te verbeteren, maken we met SmartMove een maatschappelijke shift.

  SmartMove beantwoordt aan vier belangrijke noden van het gewest:

  • Een eerlijke verkeersfiscaliteit, waarbij niet het bezit, maar wel het gebruik belast wordt.
  • Een betere mobiliteit voor iedereen die zich in het gewest verplaatst.
  • Een betere levenskwaliteit voor iedereen, op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit…
  • Technologische vooruitgang die weggebruikers 24/7 ondersteunt en helpt om de beste mobiliteitskeuzes te maken. 
 • Wat zijn de doelstellingen van SmartMove?
  • Een vermindering van 25% individuele verplaatsingen per wagen tegen 2030, door weggebruikers aan te moedigen hun traject te optimaliseren.
  • Minder verkeersdrukte en files voorkomen zonder de mobiliteit van de mensen te verminderen.
 • Wat is de verwachte impact van SmartMove?

  Het nieuwe systeem is op alle vlakken gunstiger: een hogere levenskwaliteit, minder tijdverlies in het verkeer, een aangenamere leefomgeving (gezondere lucht, minder lawaai), enz. En hierop staat geen prijs.

  In andere grote steden die een slimme kilometerheffing hebben ingevoerd (zoals Stockholm, Londen en Milaan), werden veel positieve effecten op de lokale economie vastgesteld: aantrekkelijkere en aangenamere steden, tijdwinst voor economische activiteiten, een aantrekkelijkere en toegankelijkere arbeidsmarkt...

 • Hoe zal de impact van SmartMove in kaart worden gebracht?
  Er is een studie gelanceerd om de gevolgen van SmartMove te onderzoeken, zowel op het vlak van mobiliteit en milieu als de socio-economische gevolgen. Deze studie zal de beleidskeuze oriënteren en onderbouwen.

  De resultaten zullen transparant gecommuniceerd worden op deze website.

 • Wat zal SmartMove concreet betekenen?
  • De invoering van een slimme kilometerheffing voor alle personen- en bestelwagens die in het Brussels Gewest rondrijden. Deze heffing is ‘slim’ omdat ze rekening houdt met de afgelegde afstand, de verkeersdrukte op het tijdstip van de verplaatsing en het type voertuig.
  • Een handige SmartMove-app, waarmee reizigers zelf het bedrag van de kilometerheffing kunnen berekenen, alternatieven vergelijken en een optimale vervoerskeuze maken. Andere functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om een dagpas te kopen, zijn ook in voorbereiding.
 • Wat is het verschil tussen SmartMove en de LEZ?
  • Een ‘Low Emission Zone’ (LEZ) is een zone waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In verschillende Belgische steden, waaronder Antwerpen en Gent, geldt een LEZ. Meer informatie over de LEZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je hier terugvinden.
  • SmartMove is een breder project van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de mobiliteit in het gewest te moderniseren. Dit project omvat verschillende maatregelen om het weggebruik in het gewest te optimaliseren. 
 • Zullen de Brusselaars meer of minder moeten betalen?
  SmartMove zorgt voor een hervorming van de huidige verkeersbelastingen, waarbij niet het bezit, maar wel het gebruik belast wordt.

  Met SmartMove wordt het bedrag dat je betaalt, berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers, het tijdstip van verplaatsing en de motorinhoud (‘fiscale paardenkracht’) van je voertuig. Je bepaalt voortaan dus zelf hoeveel je betaalt. 

 • Zullen niet-Brusselaars meer of minder moeten betalen?
  Wie met een personen- of bestelwagen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijdt, betaalt een bijdrage op basis van het aantal gereden kilometers, het tijdstip van verplaatsing binnen het gewest en de cilinderinhoud (‘fiscale paardenkracht’) van het voertuig.

  Daartegenover staat dat de congestie vermindert en dat de mensen die hun wagen écht nodig hebben, zullen profiteren van een aanzienlijke tijdswinst.

 • Wat zijn de onderliggende studies die gebruikt worden om SmartMove vorm te geven?

  Verschillende academische en professionele studies wijzen op de positieve invloeden van een slimme kilometerheffing. Specifiek voor SmartMove werden er naast deze algemene studies, 3 rapporten gebruikt als onderbouwing van de slimme kilometerheffing in Brussel:

 • Wanneer wordt SmartMove gelanceerd?

  SmartMove zal worden uitgerold in verschillende fases.

  • De komende maanden start een consultatieronde met alle betrokken partijen.
  • De regering werkt zo aan een breed gedragen kader dat ze begin 2021 zal voorstellen aan het Brussels Parlement. De rest van 2021 zal vervolgens in het teken staan van het operationaliseren en testen van SmartMove.
  • De Brusselse regering voorziet de invoering van SmartMove in de loop van 2022.


 • Waar zal de kilometerheffing precies van toepassing zijn?

  De slimme kilometerheffing is van toepassing binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat hetzelfde gebied als de lage-emissiezone (LEZ).

  De slimme kilometerheffing wordt niet toegepast op de toegangswegen van bepaalde Park & Ride parkings en op de Brusselse Ring om te voorkomen dat het verkeer wordt omgeleid naar regionale of lokale wegen.

 • Wie moet de kilometerheffing betalen?

  Iedereen die met een gemotoriseerd voertuig (personenwagens, bestelwagens en moto’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijdt, zal de kilometerheffing moeten betalen.

  Vrachtwagens blijven onderworpen aan de Viapass en moeten de heffing niet betalen.

 • Zijn er uitzonderingen voor de kilometerheffing voorzien?

  Om de uiteindelijke doelstellingen van SmartMove te behalen, worden vrijstellingen of tariefverminderingen zoveel mogelijk beperkt. Dat neemt niet weg dat er effectief voor een zeer beperkt aantal categorieën van gebruikers uitzonderingen van kracht zullen zijn.

  Momenteel is de enige bevestigde uitzondering voertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens (Viapass).

 • Geldt de kilometerheffing ook voor elektrische wagens?

  Ja, elektrische wagens moeten ook de kilometerheffing betalen. 

 • Geldt SmartMove ook voor motorfietsen?

  Enkel tweewielige bromfietsen van klasse A (max. 25 km/u) en B (max. 45 km/u) zijn vrijgesteld van de slimme kilometerheffing SmartMove.

  Alle andere motorfietsen vallen onder de SmartMove-regeling.

  Door hun motorinhoud vallen de meeste motorfietsen in de categorie van minder dan 7 fiscale pk, waardoor ze geen startbedrag betalen. De slimme kilometerheffing bestaat dan enkel uit het bedrag per kilometer, berekend op basis van de afstand en het tijdstip van de verplaatsing.

  Dat motorfietsen minder betalen past ook in de logica van SmartMove: ze nemen minder plaats in. Daarom genieten ze van een gunstig tarief waarbij de heffing door vier gedeeld wordt.

 • Geldt de kilometerheffing ook voor wagens met een buitenlandse nummerplaat?

  Ja, er wordt geen uitzondering voorzien voor wagens met een buitenlandse nummerplaat. 

 • Geldt de kilometerheffing ook voor oldtimers?

  Ja, oldtimers moeten ook de kilometerheffing betalen.

 • Vallen leasingwagens onder het toepassingsgebied van SmartMove?

  SmartMove is van toepassing op alle gemotoriseerde voertuigen onder 3,5 ton en geldt dus ook voor leasingwagens.

 • Waarom een slimme kilometerheffing?

  SmartMove draagt bij tot de ontwarring van de mobiliteitsknoop in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een slimme kilometerheffing kan het verkeer (en dus ook de files) tijdens de piekuren aanzienlijk verminderen, door zoveel mogelijk mensen aan te zetten om hun reisgedrag aan te passen. Een collectieve inspanning leidt zo tot een sterk verbeterde verkeerssituatie.

  Naast het verminderen van de verkeersdruk, heeft SmartMove een positief effect op verschillende niveaus. Zo zullen we minder tijd verliezen in het verkeer, stoten we minder CO2 uit en verbeteren we de luchtkwaliteit binnen het gewest. 

 • Hoe verloopt de registratie van de nummerplaat?

  De concrete invulling van de ritregistratie wordt de komende maanden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitgewerkt, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Zodra wij hier meer informatie over hebben, communiceren wij deze op de website. 

 • Hoe wordt het bedrag van de slimme kilometerheffing berekend?

  De slimme kilometerheffing geldt van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 19u. Ze is van toepassing op alle wegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met uitzondering van de Ring en de toegangswegen tot de transitparkings.

  De gebruiker heeft de keuze tussen twee tariefsystemen:

  1. De slimme kilometerheffing: een variabel bedrag dat geldt voor gebruikers die hun verplaatsingen registreren via de SmartMove-app. De heffing bestaat uit een startbedrag en een bedrag per kilometer.

   Het startbedrag is afhankelijk van de motorinhoud van het voertuig (‘fiscale paardenkracht') en het tijdstip van de verplaatsing (spits- of daluren) en is maar éénmaal verschuldigd per dag.
   Het bedrag per kilometer wordt berekend op basis van de afstand van het traject en het tijdstip van de verplaatsing (spits- of daluren).

   Voertuigen met een kleinere motorinhoud (kleiner dan 1300 cc/cm³ (of 1,3 l) hetzij minder dan 7 fiscale pk) betalen geen startbedrag. Zij betalen enkel het bedrag per kilometer, berekend op basis van de afstand en het tijdstip van de verplaatsing (spits- of daluren).

  2. Dagpas: een forfaitair bedrag dat geldt voor gebruikers die de SmartMove-app niet kunnen of willen gebruiken. Het tarief wordt berekend op basis van de motorinhoud van het voertuig. 
 • Hoe verloopt de betaling?

  De concrete invulling wordt de komende maanden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitgewerkt, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Zodra wij hier meer informatie over hebben, communiceren wij deze op de website. 

 • Zijn er uitzonderingen of verminderingen voorzien voor bepaalde soorten activiteiten?

  Om de doelstellingen van SmartMove te behalen, worden vrijstellingen of verminderingen zoveel mogelijk beperkt. De concrete invulling wordt de komende maanden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitgewerkt, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Voor een beperkt aantal categorieën van gebruikers zullen er uitzonderingen van kracht zijn. Zodra wij hier meer informatie over hebben, communiceren wij deze op de website en via de verschillende informatiekanalen.

 • Hoe wordt het gebruik van mijn voertuig gecontroleerd?

  De controle op het gebruik van je voertuig in Brussel zal via de technologie van de ANPR-camera’s verlopen, die nu al voor de controle van de lage emissiezone (LEZ) worden gebruikt.

  Op basis van de nummerplaat wordt geverifieerd of de gebruiker geregistreerd is via de app of een dagpas heeft gekocht.

  Om de controle efficiënt te laten verlopen, zal het ANPR-netwerk over heel het grondgebied van het gewest worden uitgebreid.

 • Hoeveel bedraagt de slimme kilometerheffing voor elektrische wagens?

  Voor elektrische wagens geldt het laagste tarief, dat voor voertuigen met een kleinere motorinhoud. Deze wagens betalen dus enkel het bedrag per kilometer, en niet het startbedrag.

  Hybride voertuigen worden belast op basis van de motorinhoud (‘fiscale paardenkracht’) van de verbrandingsmotor.

 • Wat kan ik doen met de mobiliteitsapp?

  De mobiliteitsapp maakt het mogelijk om mobiliteitsalternatieven te vergelijken (rijden op andere tijdstippen, openbaar vervoer, fiets, car sharing, taxi…). Daarnaast houdt de SmartMove-app de eigen reiskosten goed bij en berekent het de impact op de luchtkwaliteit en op het klimaat, om zo de beste reiskeuze te maken.

  Het is onze ambitie om ook de MaaS-mobiliteitsdiensten (‘Mobility as a Service’) te koppelen aan de app, waardoor gebruikers heel eenvoudig in een paar klikken een snelle, betaalbare en duurzame reis kunnen plannen.

  Occasionele chauffeurs, toeristen of bezoekers kunnen via de app (of website...) ook een dagpas aankopen

 • Werkt de app ook als mijn smartphone uitstaat?

  De mobiliteitsapp werkt niet wanneer de smartphone is uitgeschakeld.

  Naast de mobiliteitsapp worden, in samenwerking met andere externe partijen, mogelijk ook andere systemen ter beschikking gesteld voor de berekening van de kilometerheffing.

 • Is het gebruik van 5G noodzakelijk om de app te kunnen gebruiken?

  Om de SmartMove-app te kunnen gebruiken, is een internetverbinding noodzakelijk. Deze connectie kan gemaakt worden via een wifiverbinding of mobiel internet, zonder dat hiervoor 5G vereist is.

  Na een korte internetverbinding te hebben gemaakt, werkt de SmartMove-app ook in offline modus

 • Ik heb geen smartphone. Hoe wordt mijn kilometerheffing berekend?

  Naast de mobiliteitsapp worden, in samenwerking met andere externe partijen, mogelijk ook andere systemen ter beschikking gesteld voor de berekening van de kilometerheffing.

  De concrete invulling wordt de komende maanden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitgewerkt, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Zodra wij hier meer informatie over hebben, communiceren wij deze op de website.

 • Ik heb geen smartphone of internet. Hoe word ik geïnformeerd?

  De concrete invulling wordt de komende maanden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uitgewerkt, in nauw overleg met alle betrokken partijen. Zodra wij hier meer informatie over hebben, communiceren wij deze op de website. 

 • Hoe wordt de privacy gegarandeerd?

  Bij de ontwikkeling van de SmartMove-app staat de privacy van de reizigers centraal.  Alles wordt in het werk gesteld om het recht op privéleven te garanderen.

  Naast de app worden ook andere opties aangeboden, zoals de mogelijkheid om een dagpas aan te kopen. Daarvoor is het niet nodig om verplaatsingsgegevens te registreren.

 • Wat zijn de mobiliteitsalternatieven?

  Bij de ontwikkeling van het project zal rekening worden gehouden met de behoefte aan alternatieven en begeleidende maatregelen. De Brusselse regering zal erover waken dat de kwaliteit van deze alternatieven hoog genoeg is, en de betaalbaarheid van mobiliteit in zijn geheel niet in het gedrang komt.

  Een geïntegreerd systeem geeft de beschikbare vervoersopties en hun kosten weer, volgens het principe van ‘Mobility as a Service’ (MaaS): openbaar vervoer, fiets, (gedeelde) auto, taxi, te voet... Zo kunnen gebruikers voor zichzelf de beste keuze maken.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Uw feedback helpt ons de website en de FAQ te verbeteren.