Wat is SmartMove?

SmartMove is een project dat steunt op 3 pijlers: een slimme verkeersfiscaliteit, een groeiend netwerk van mobiliteitsalternatieven, en een app die je helpt op elke stap van de weg.

""