SmartMove. Gedragen door de Brusselse regering

SmartMove beantwoordt aan een dringende nood. Want het drukke verkeer zorgt voor meer dan fileleed: het heeft ook een impact op de gezondheid, de economie en het leefmilieu. Kortom, op de leefbaarheid van het hele Brussels gewest.

""