SmartMove zet Brussel op de goede weg!

 

SmartMove is een fiscaal project om de verkeersknoop te ontwarren, de luchtkwaliteit te verbeteren, de lokale economie te ondersteunen en onze hoofdstad voor iedereen aangenamer te maken.

Daarvoor gebruiken we innovatieve instrumenten zoals de SmartMove-app die jij kan testen (meer over de app). Ontdek jouw rol als tester en wat er wordt verwacht.

Hoe maken we Brussel aangenamer, gezonder en aantrekkelijker?

SmartMove is een fiscaal project dat steunt op 3 pijlers: een slimme verkeersfiscaliteit, de promotie van mobiliteitsalternatieven en een app die je helpt bij elke stap naar je bestemming.

De drie actiepunten van SmartMove zijn:

number 1

Hervorming van de verkeersbelasting: van bezit naar gebruik

Hoe kan dit? Door een slimme kilometerheffing in te voeren die de verkeersbelastingen gedeeltelijk zal vervangen. Deze belasting is gebaseerd op de afgelegde afstand, het tijdstip van de dag (spits- of daluren) en het vermogen van je voertuig.

number 2

Investering in multimodaliteit

Een breed scala aan hoogwaardige vervoersalternatieven en goede verbindingen aanbieden. Om dit te bereiken wordt er geïnvesteerd in infrastructuur, openbaar vervoer enz.

number 3

Bewustmaking over de impact van mobiliteitskeuzes

Ontdek welke impact jouw mobiliteitskeuzes hebben op milieu, gezondheid, economie en tijdswinst.